Φ.Ε.Κ. Η Νομοθεσία που αφορά των Αερομοντελισμό στην Ελλάδα

Νομοθεσία
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για τις πτήσεις των αερομοντέλων, με απόφαση του Διοικητή της, έχει εκδόσει σχετικό κανονισμό.
Ο κανονισμός αυτός έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Β 9/2010, και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2010 που δημοσιεύτηκε.
Η ΕΛΑΟ, είναι αθλητική ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την ΓΓΑ, ως εκ τούτου και τα σωματεία που υπάγονται σαυτή, θα πρέπει και αυτά να έχουν την αθλητική ιδιότητα. Η λειτουργία ενός αθλητικού σωματείου, βασίζεται αφενός στον Αστικό Κώδικα και τις διατάξεις περί αστικών σωματείων, και επιπλέον και στον αθλητικό νόμο, όπως ισχύει.
Ο βασικός αθλητικός νόμος είναι ο Ν.2725/99. Υπάρχουν και άλλοι...

σχετικοί νόμοι. Σχετικά με την αθλητική νομοθεσία μπορείτε να βρείτε στο site της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ).
Τέλος, για τον αεραθλητισμό υπάρχει και ο Ν. 1127/72 "Περί Ιδιωτικής Αεροπορίας", σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ της ΥΠΑ, της ΕΛΑΟ, και των αεραθλητικών σωματείων.
Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...